Daň z prodeje nemovitosti v roce 2022

 

Pokud chcete nemovitost koupit nebo prodat, zásadní otázka jsou daně. Víte, jaké daně v případě nákupu či prodeje nemovitosti musíte v roce 2022 zaplatit? Vše potřebné se dozvíte v dnešním článku.

 

Daň z nabytí a z převodu nemovitosti a dědická daň je zrušená

 Máme pro vás dobrou zprávu, daň z nabytí nemovitosti, daň z převodu nemovitosti i dědickou daň již nějaký ten čas nemusíte platit. Daň z nabytí nemovitosti byla zrušena v roce 2020 a zbylé dvě daně v roce 2014. Se zrušením povinnosti platit tyto daně samozřejmě zanikla i povinnost podávat přiznání k této dani.

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

 Daň z příjmu z prodeje nemovitosti je jediná daň, která se vás může v roce 2022 týkat. Setkáte se s ní při prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví i při prodeji družstevního bytu a jedná se o klasickou daň z příjmu. Souvisí tedy se ziskem z prodeje, který vypočítáte z rozdílu mezi cenou, za kterou jste původně nemovitosti pořídili, a cenou, za kterou jste ji prodali.

Kdo platí daň z prodeje nemovitosti?

 Daň z příjmu z prodeje nemovitosti hradí vždy prodávající nemovitosti, pokud nebyl z nějakého důvodu z její platby osvobozen. Daň z příjmu též zaplatíte, když jste prodaný majetek zahrnuli do obchodního majetku.

Kdy se neplatí daň z prodeje nemovitosti?

 Daň z prodeje nemovitosti neplatíte, pokud jste fyzická osoba a splňujete alespoň jednu ze tří zákonných podmínek osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti.

1) Pokud vlastníte nemovitost 5 let (nemovitost, kterou jste získali do 1.ledna 2021) a 10 let (nemovitost, kterou jste získali po 1.lednu 2021)

 Daň z příjmu neplatíte, pokud mezi dnem, kdy jste vložili návrh na převod nemovitosti či družstevního bytu do katastru nemovitostí, a dnem návrhu nového majitele na vklad uběhlo 5 nebo 10 let.

 Výhodu mají ti, kteří nemovitost zdědili od příbuzného v přímé linii, tedy od prarodiče, rodiče apod. V takovém případě se do doby, po kterou nemovitost vlastníte, započítává i doba, po kterou nemovitost vlastnil váš příbuzný. Pokud třeba otec vlastnil nemovitost deset let, můžete nemovitost po zdědění ihned prodat a nemusíte platit daň z příjmů.

2) Pokud v nemovitosti bydlíte alespoň 2 roky před prodejem

 Další způsob, jak se vyhnout platbě daně, je, když v nemovitosti bydlíte minimálně dva roky těsně před samotným prodejem.

Neplatí to ale pro družstevní byty – u družstevních bytů totiž platí v zásadě pouze dvě situace, kdy je možné využít osvobození od daně z příjmu. Buď vlastníte družstevní byt déle než 5 let nebo máte družstevní byt z dědictví (i tady, ale platí, že zůstavitel a posléze i vy, jste byli vlastníky družstevního podílu po dobu delší 5 let).

3) Pokud využijete peníze získané prodejem na řešení vlastního bydlení

 Další způsob, jak se vyhnout dani z příjmu z prodeje nemovitosti je použít všechny prodejem získané finance k řešení vlastního bydlení. Také v tomto případě musíte v prodané nemovitosti těsně před prodejem bydlet. Peníze musíte takto investovat do jednoho roku od momentu, kdy vám přišly na účet.

 Pokud splňujete některou z těchto podmínek, nemusíte prodej nemovitosti a zisk vůbec zahrnout v následujícím roce do svého daňového přiznání. To však neplatí, pokud jste zahrnuli nemovitost do obchodního majetku, popř. tam byla někdy alespoň na chvíli zahrnuta v započítávaném časovém intervalu. Platbě daně se mohou vyhnout pouze fyzické osoby.