Kdy podat daňové přiznání z pronájmu nemovitosti

Sice za sebou ještě nemáme ani první měsíc roku 2024, čili datum podání daňového přiznání je zatím v dáli, ale všichni to známe, nic se nevyplatí odkládat. Z rádia a novin na nás neúprosně útočí toto téma a tak si ho pojďme blíže probrat v dnešním článku.

V případě daně z pronájmu se jedná o dlouhodobý pronájem, který ale není předmětem podnikání. Příjmy z pronájmu se daní dle § 9 zákona o daních z příjmů.

V loňském roce došlo ke zvýšení minimální částky. Daňové přiznání nemusí podávat osoby, u nichž příjem z pronájmu nepřesáhl 50 000 Kč, a zároveň nemají jiný zdanitelný příjem. Hranice 20 000 Kč se týká těch, kteří mají další zdanitelný příjem (jsou zaměstnání a nebo OSVČ).

V daňovém přiznání je uváděn čistý příjem (to znamená bez záloh a poplatků) a výdaje z pronájmu. Výdaje lze uvést buďto jako reálnou částku, či formou paušálu (ten se spočítá procentuálně z příjmu a činí 30%, horní hranice je 600 000 Kč.

V případě, že byla pronajímaná nemovitost rekonstruována, opravována a podobně, je výhodnější uplatnit reálné výdaje, mezi které nepatří příspěvky do fondu oprav, ani zálohy na energie. Dále je možné sem zahrnout náklady na drobné opravy a údržbu, pojištění nemovitosti, náklady na vybavení bytu, daň z nemovitých věcí, či paušál na auto. Mezi tyto náklady nepatří zálohy za služby a energie, nebo poplatky do fondu oprav.

Po odečtení výdajů je možné uplatnit daňová zvýhodnění a různé slevy na dani, mezi ty nejčastější patří:

  • Sleva na poplatníka
  • Sleva na manžela/manželku
  • Sleva na částečný či invalidní důchod
  • Sleva na studenta
  • Sleva na školkovné
  • Dary, v případě, že jste za celý rok darovali minimálně 2% základu daně, nebo minimálně 1 000 Kč
  • Úroky z hypotéky/stavebního spoření
  • Příspěvek na penzijní pojištění do výše stanovené státem
  • Odpočty z darování krve/kostní dřeně

Veškerý seznam pro aktuální období naleznete na stránkách Finanční správy ČR.

Evidence reálných nákladů je výhodná pro ty, kteří jsou zároveň zaměstnáni na pracovní poměr, protože těm jsou slevy na dani uplatněny v zaměstnání.

Pokud je pronajímatelem důchodce, je výhodnější uvést výdaje paušálem, protože může odečíst slevu na poplatníka a i další slevy, protože důchod není zdanitelným příjmem, tím pádem nezvyšuje daňový základ.

Daňové přiznání musí podat i občané pracující v zahraničí.

Lhůta pro podání daňového přiznání je do 2. 4. 2024, pokud je podáváno v listinné podobě. V případě elektronického podání je lhůta podání 2. 5. 2024.