Odhad ceny nemovitosti

 

Druhy cen

Tržní cena

 Je jakákoli cena, za kterou je kupec ochoten vaši nemovitost koupit a vy prodat. Najde-li se tedy kupec, který bude ochoten koupit nějaký byt za 4 mil, ačkoli všichni ostatní zájemci jsou ochotni ho koupit jen za 3,5 mil., je jeho tržní cena 4 mil. A to proto, že se na této ceně prodávající s kupujícím dohodli.

Tržní hodnota

 Cena, kterou Vám vypracuje buď soudní znalec, realitní kancelář, či makléř s certifikací.

Obvyklá cena

 Uvádí, za kolik je možné za stávající situace a ve stejné lokalitě podobnou nemovitost prodat. Při oceňování se zjednodušeně řečeno vychází z cen, jaké jsou typické pro srovnatelné nemovitosti v dané lokalitě a v době, kdy ji chcete prodat/koupit.

Obvyklou cenu vypracováváme pro klienty zdarma!

Cena zjištěná (administrativní)

 Pojmem cena zjištěná, resp. někdy cena administrativní, se označuje cena zjištěná podle cenového předpisu. Nejčastěji se tato cena určuje pro účel vyměření daňové povinnosti a při převodu vlastnického práva k nemovitostem. Zpracuje ji buď soudní znalec nebo realitní kancelář s certifikací.

 

V jakých případech je třeba jaký odhad?

1) Odhad pro soud nebo finanční úřad

 V takovém případě se musíte obrátit na soudního znalce, který vydá takzvaný znalecký posudek (soudní znalci jsou ostatně jediní, kteří dokument mohou vydat). Tyto odborníky jmenuje ministerstvo financí nebo soudy.

2) Rozvod

 Pokud rozvod neřešíte soudně, můžete využít služeb realitní kanceláře nebo realitního makléře, který odhad obvyklé ceny vaší nemovitosti provede a následně často zařídí i její prodej. V případě soudního řízení se musíte obrátit na soudního znalce.

3) Žádost o hypotéku

 O odhad ceny nemovitosti, která je předmětem hypotečního úvěru, se starají bankovní odhadci, jehož vám přímo doporučí bankovní instituce, u které o úvěr žádáte.

4) Dědictví

 Jestliže jste účastníkem dědického řízení, jehož součástí je i nemovitost, vyžádá si od vás posudek notář, který pozůstalost vyřizuje. Zatímco dříve jste se v takovém případě museli obrátit na soudního znalce, v současnosti vám stačí posudek vypracovaný od realitní kanceláře, která má příslušnou certifikaci.

5) Prodej

 Při prodeji nemovitosti většinou postačí využít služeb realitní kanceláře či zkušeného realitního makléře. Ten Vám může vypracovat obvyklou cenu, tzn. zjistí ceny, jaké jsou typické pro srovnatelné nemovitosti v dané lokalitě a v určitém čase (například za poslední rok). Odhad obvyklé ceny nabízíme pro naše klienty zdarma! Tento odhad většinou postačí k tomu, abyste věděli za kolik Vaši nemovitost prodat.