Přepis energií na nájemníka. Ano nebo ne?

Ošemetná to otázka, se kterou si lámou hlavu hlavně lidé,  kteří s pronajímáním nemovitostí začínají. Jaká varianta je lepší? Obě mají své výhody, ale i nevýhody.

Výhody

  1. 1. Pro majitele je to samozřejmě pohodlnější, protože se zbaví části starostí.
  2. V tomto případě majitel není zodpovědný za případné nedoplatky, nemusí měnit smlouvu, když se mění ceny energií, ani přepočítávat odběry  po skončení nájmu.

Nevýhody

 

  1. Problém může nastat ve chvíli, kdy se nájemce rozhodne změnit dodavatele energií. A to hlavně v případě, že je smlouva se současným dodavatelem uzavřena na dobu určitou, která ještě neuplynula. V takovém případě může dodavatel požadovat poplatek za předčasné ukončení.
  2. Problémem jsou neplatiči. Když nájemník přestane platit, může dojít k odpojení energií. V tomto případě může dojít k odmontování měřičů, které musí uhardit pronajímatel. Proto e dobré mít v nájemní smlouvě doložku, že odpovědnost za odpojení měřidel a případné náklady na znovu připojení ponese ten, kdo odpojení zapříčinil. Opětovné připojení bude muset zařídit pronajímatel, ale díky doložce bude muset náklady uhradit nájemce.

Přepis energií na nájemníka se týká pouze elektřiny a plynu. Zákon neumožňuje přepsání vodného, stočného nebo tepla z teplárny. Tyto náklady se řeší přes SVJ, družstvo či majitele domu, který je poté rozepisuje dle stavu měřidel na jednotlivé nájemce.