Pronájem služebního bytu

Co vůbec služební byt je? Jedná se o byt pro osobu, která potřebuje ubytování na daném místě kvůli práci. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je výkon určité práce na daném místě, s tím, že výkon práce musí být uveden v nájemní smlouvě.

Zaměstnavatelé tohoto typu bydlení často využívají k získání a udržení talentovaných zaměstnanců, nebo k získání zaměstnanců v málo atraktivních lokalitách pro bydlení.

Služební byty mohou vlastnit firmy, obce, nebo stát. Takový byt může být poskytován formou zaměstnaneckého benefitu.

Takové bydlení je upravováno občanským zákoníkem, pravidla jeho užívání stanovuje § 2297 a § 2299.

Práva a povinnosti jsou téměř totožná, jako u klasického pronájmu. Nájemce služebního bytu může mít však například levnější nájemné, nebo může bydlet i zcela zdarma.

Důvodem k ukončení nájmu ve služebním bytě je ukončení pracovního poměru. Nájem tedy končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nájemce přestal pracovat na dané pracovní pozici. Výjimkou je, pokud nájemce přestal vykonávat práci kvůli zdravotnímu stavu, nebo kvůli věku.
V tomto případě může nájemce ve služebním bytě zůstat bydlet další dva roky. Pokud by došlo k úmrtí nájemce, osoba žijící ve společné domácnosti mohou v bytě bydlet do doby, než je majitel vyzve k odstěhování, po této výzvě mají 3 měsíce na vystěhování.

Výhody:

-nižší náklady na bydlení
-kratší doba cesty do zaměstnání

Nevýhody:

-ukončením pracovního poměru končí i nájem
-menší soukromí (bydlí-li zaměstnanec přímo v objektu, nebo v domě bydlí více zaměstnanců)