Změna trvalého pobytu

Stěhujete se do nového bytu a chcete si zde zařídit trvalý pobyt? Je třeba si dát na pár věcí pozor, protože bydlení v novém přináší jak radosti, tak i strasti.
 

Dle Zákona o evidenci obyvatel může mít občan České republiky pouze jedno místo trvalého pobytu na území České republiky. Musí se jednat o objekt, který je určen k bydlení, ubytování, nebo individuální rekreaci. Ubytování musí být označeno číslem popisným, evidenčním, nebo orientačním.


Trvalý pobyt se nahlašuje na obecním, městském či obvodním úřadě.
 

Je třeba předložit několik náležitostí:

 • vyplnit přihlašovací lístek
 • prokázat se občanským průkazem, pasem nebo jiným dokladem totožnosti
 • předložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu
 • vlastník výpisem z katastru nemovitostí
 • nájemník nájemní smlouvou

 

Kdo všechno se musí o změně trvalého bydliště dozvědět:

 • Zaměstnavatel - zaměstnanec má právo si vzít 2 dny volno na stěhování
 • Škola - pokud jste studentem
 • Registr vozidel - do 10 pracovních dnů
 • Zdravotní pojišťovnu - do 30 dnů
 • Úřad práce – jste-li zde vedeni, do 8 dnů
 • Česká správa sociálního zabezpečení – pobíráte-li jakýkoliv důchod
 • Živnostenský úřad - pokud jste podnikatel, a to do 15 dnů
 • V případě rozvodu rodičů dítěte musí být nahlášena změna bydliště druhému rodiči, zároveň je nutné, pokud dítě mění školu, mít souhlas se změnou i od druhého rodiče
 • Dále je nutné změnu nahlásit také bankám, pojišťovnám, či jiným finančním institucím
 • Samozřejmě je potřeba nahlásit změnu dodavatelům plynu, energií, internetového připojení a podobně
 • Změnu je vhodné nahlásit i u lékařů
 • Na poště si zařiďte dosílku došlých zásilek a to po dobu minimálně tří měsíců


Závěrem je třeba si říct, že dle zákona ovšem občan nemá povinnost zdržovat se v místě svého trvalého bydliště. Není ani potřeba v místě trvalého pobytu bydlet. Údaj o trvalém pobytu má tedy jen evidenční charakter.